Co je TULIFEST?

Tulifest vznikl v roce 2014 jako jedna z mnoha kulturních a zábavných akcí Sdružení TULIPAN s cílem zviditelnit začínající či amatérské interprety a pokusit se o společné sdílení handicapované a zdravé společnosti. Jedná se o hudební soutěž bez věkového a žánrového omezení, do které se mohou přihlásit zdraví nebo handicapovaní sólisté či kapely. Porota vždy vybere 10 finalistů, kteří se zúčastní samotné soutěže. Účinkující mohou vystoupit s vlastní tvorbou, ale i s cover verzemi jiných skupin. Poté, co všichni interpreti vystoupí, ohodnotí jejich výkony porota složená z profesionálních hudebníků či lidí z branže. Výherce soutěže má možnost natočit svůj singl v profesionálním nahrávacím studiu nebo vystoupit na festivalu BENÁTSKÁ, který se koná každý rok v libereckém Vesci.

Součástí Tulifestu je i doprovodný program pro děti a dospělé – výtvarné workshopy a občerstvení. První ročník soutěže probíhal v prostorách bývalého Klubu Vlak na harcovských kolejích.

Hudební soutěž tohoto typu Liberecký kraj doposud postrádal, což byl hlavní impuls ke zrodu Tulifestu. Do budoucna se Tulifest může proměnit v soutěž i v jiných uměleckých kategoriích, jako je fotografie či výtvarné umění. Vstup na akci je zdarma, veškeré sponzorské dary či příspěvky připadnou sdružení na chod organizace.

TULIFEST pořádá Sdružení TULIPAN, z.s., které provozuje chráněné dílny, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním (především s duševním onemocněním). V rámci našich aktivit pouze nezaměstnáváme, ale nabízíme také poradenství, vzdělávání, terapeutické aktivity a realizujeme kulturní akce, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací. Tuto inkluzi realizujeme nejen pomocí destigmatizační kampaně formou roll-upů s příběhy našich zaměstnanců s duševním onemocněním, ale především propojením volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením a zdravé veřejnosti. Jedním z důkazů je již 9. ročník TULIFESTU, kde se tato setkávání uskutečňují.

Ročníků

Návštěvníků

Kapel

Oceněných